Kampster za nastavnike

31.447 nastavnika prošlo je besplatan seminar o prevenciji nasilja u školi, da li ste i vi među njima?

Kampster Admin Kampster tim · Kampster d.o.o

31.447 nastavnika prošlo je besplatan seminar o prevenciji nasilja u školi, da li ste i vi među njima?

Projekat “Čuvam te” nastao je na inicijativu Vlade Republike Srbija koja je uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu pokrenula nacionalnu platformu za prevenciju i suzbijanje nasilja u školama i niz seminara sa ciljem informisanja, edukacije i razvoja svesti o problemima nasilja u školskom okruženju.

Kako je projekat obuhvatao ciljnu grupu nastavnika, roditelja i učenika, partneri na razvoju ovog velikog projekta bili su i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Udruženje "Drug nije meta", Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zvečanska i Nacionalna dečija linija. Među partnerima je i Kampster, koji je razvio interaktivnu platformu na kojoj se mogu nađi sve važne informacije koje se tiču vrste nasilja i postupanja u različitim situacijama.

Pripremljena 2 besplatna seminara za nastavnike

Svim zaposlenima u prosveti Vlada Republike Srbije i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripremili su na Kampster nacionalnoj platformi seminare pod nazivom "Obuka za zaposlene - porodično nasilje" i "Strategije u radu sa učenicima koji pokazuju probleme u ponašanju".

Nastavnici su na ovim seminarima imali priliku da steknu znanja i veštine koje će im pomoći da prepoznaju znake porodičnog nasilja, ali i da pomognu učeniku koji trpi isto. Takođe, projekat je ponudio i konkretna znanja i veštine koje će nastavnicima pomoći da savladaju strategije u radu sa učenicima koji pokazuju probleme u ponašanju.

Ishodi projekta: 31.447 nastavnika iz 1.507 škola je prošlo seminare

Pored prilike da se o problemima nasilja u školama nastavnici bliže upoznaju kroz teorijski pristup, seminari su koncipirati i kroz interaktivne provere znanja koje obezbeđuju da se na jednostavan i zanimljiv način preko gejmifikovane forme usvajaju znanja, propraćena promišljeno pripremljenim proverama znanja. Seminari su prožeti najvažnijim savetima i procedurama koji su nastavnicima dragoceni u svakodnevnom radu sa učenicima.

Od ukupnog broja nastavnika koji su se registrovali na nacionalnu platformu za prevenciju nasilja u školama, više od 95% nastavnika je uspešno prošlo sve korake seminara, što čini da je 31.447 nastavnika iz 1.507 škola ostvarilo pravo za preuzimanje personalizovanih sertifikata koji su nosili po 16 bodova za ostvareno stručno usavršavanje koje preduzima ustanova u okviru svojih aktivnosti.

                                

Zvanični podaci dosadašnjih aktivnosti u okviru “Čuvam te” projekta.

VAŽNO ZA NASTAVNIKE: Informacije o novim besplatnim kursevima i mogućnost pohađanja već postojećih

Dragi nastavnici, ukoliko još uvek niste prošli besplatne kurseve dostupne na nacionalnoj platformi za prevenciju nasilja u školama, možete se prijaviti za iste putem OVOG linka.

One kolege koji su pohađali dva dostupna seminara i ostvarili pravo na sertifikate, mogu se prijaviti na besplatan Kampsterov newsletter kako bi na vreme dobili informacije o novima aktivnostima koje se planiraju za nastavnike u okviru projekta “Čuvam te” u narednom periodu.

2021-07-09

Autor: Kampster Admin Kampster tim · Kampster d.o.o

Administrator Kampster zajednice.

Imate pitanja za Kampster? Javite se: