Kampster vesti

Pomeramo granice onlajn edukacije: Kampster uvodi sistem adaptivnog učenja uz podršku Fonda za inovacionu delatnost

Kampster Admin Kampster tim · Kampster d.o.o

Pomeramo granice onlajn edukacije: Kampster uvodi sistem adaptivnog učenja uz podršku Fonda za inovacionu delatnost

Uočavajući nedostatke onlajn kurseva razvijena je Kampster metodologija koja je u fokusu imala jačanje motivacije polaznika za završavanjem edukacije i sticanjem tržišno orijentisanih znanja i veština. 

Za postizanje ovog cilja potrebno je bilo dizajnirati ekosistem učenja koji podržava korisnike na njihovom putovanju učenja i obećava im uspeh u učenju. Kako je procenat završetka kurseva na Kampster platformi veći za čak 3 puta možemo ponosno reći da smo uspeli u tome. Ali to nam je dalo vetar u leđa da dodatno unapređujemo Kampster!.

Uz podršku Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije, u okviru Programa ranog razvoja, Kampster je započeo razvoj sistema adaptivnog učenja - AI tutor.

Šta podrazumeva sistem adaptivnog učenja?

Adaptivni sistem onlajn učenja smatra se vrhuncem obrazovanja u virtuelnom okruženju zato što obezbeđuje maksimalno prilagođavanje toka učenja svakom polazniku, njegovim navikama i ličnosti. Ključna problematika koju Kampster AI tutor želi da reši je nedostatak motivacionog, socioemocionalnog i psihološkog aspekta onlajn podučavanja.

Statistički podaci navode da u proseku svega 10% korisnika svih svetskih platformi za učenje započne i završi onlajn kurs. To znači da samo 1 od 10 polaznika globalno zaista usvoji prezentovana znanja i veštine kroz kurs. Ovi podaci ne samo što govore o neophodnosti redizajna toka učenja, već apeluju i na neophodnost evidentiranja personalizovanih skliznih tačaka koje dovode polaznika do odustajanja.

Šta polaznicima obezbeđuje Kampster AI tutor?

Da bismo eliminisali navedene probleme i proces onlajn učenja približili idealu započeli smo rad na AI tutor aplikaciji koja rešava dva ključna problema:

  1. Stvara interaktivno okruženje za podsticanje motivacije za učenjem.
  2. Kreira personalizovan tok učenja sa ciljem vođenja korisnika kroz korake učenja i izazivanja da ostvari rezultate učenja.

Kampster AI tutor imaće zadatak da svakom polazniku kreira personalizovano putovanje učenja, da stvori izazove učenja koji su dovoljno teški da polaznike održe motivisanim, ali i dovoljno ostvarivi da polaznici ne odustanu. 

Na razvoju metodologije i sistema Kampster adaptivnog učenja vredno radi celokupan Kampster tim koji prati podatake svih polaznika na platformi, beleži obrazovne performanse polaznika, prati pravila postizanja rezultata i navedene podatke ukršta sa psihološkom i socioemocionalnom dimenzijom učenja koje moraju biti obavezan element personalizovanog „puta učenja“.

I ono najvažnije adaptivno učenje pružiće polaznicima Kampster kurseva kontinuirano uvežbavanje stečenih veština, a to je najvažniji korak u edukaciji, zar ne?

2021-10-09

Autor: Kampster Admin Kampster tim · Kampster d.o.o

Administrator Kampster zajednice.

Imate pitanja za Kampster? Javite se: