Kampster vesti

Kampster odabran za učešće na EBRD Star Venture programu koji podstiče inovativna start-up preduzeća

Kampster Admin Kampster tim · Kampster d.o.o

Kampster odabran za učešće na EBRD Star Venture programu koji podstiče inovativna start-up preduzeća

Početkom 2021. godine postali smo deo EBRD Star Venture programa 

Reč je o projektu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji identifikuje i podstiče inovativna start-up, mala i srednja preduzeća koja imaju visok potencijal razvoja, napredovanja i širenja. Ovaj program podržava odabrane akceleratore i kompanije iz 11 zemalja sveta, među kojima je iz Srbije prepoznat i Kampster kao brzorastuća B2C i B2C2B edtech kompanija.

Cilj programa je da ojača tržište kapitala u Srbiji i da podršku ekonomskom razvoju kompanijama čiji je potencijal daleko veći od trenutnog stanja.

Program funkcioniše po principu saradnje visokostručnih mentora koji čine namensku mrežu savetnika usmerenih u pravcu usmeravanja poslovnih ciljeva, misije i ideje, poboljšanja efikasnosti i razvoja.

Takođe, program prepoznaje i potencijalne prepreke u razvoju kompanija, te nudi korisne savete, alate i tehnike za poboljšanje i uklanjanje nekih od sistemskih izazova koje sprečavaju povezivanje kompanija sa mrežom investitora.

Šta učešće na EBRD Star Venture programu donosi Kampsteru?

Kao kompanija koja od samog starta unosi promene u oblasti onlajn obrazovanja, Kampster je stekao široku mrežu korisnika, partnera i saradnika. Da bi zadržao eksponencijalni trend razvoja, Kampster tim je ogromnu priliku uvideo u EBRD Star Venture programu koji daje konkretne korake za poboljšanje i unapređenje poslovnih performansi i širenje Kampster misije u oblasti onlajn obrazovanja. 

Kontinuirano unapređenje poslovanja važno nam je i sa aspekta pozicioniranja na tržištu, ali pre svega odnosa koje kroz Kampster zajednicu uspostavljamo sa našim polaznicima.

Paket programa za skaliranje doprineo razvoju strateške misije Kampstera

U okviru EBRD Star Venture programa, Kampster tim je učestvovao na nekoliko izuzetno korisnih obuka.  

Posebno izdvajamo Cambridge jedan-na-jedan radionice - IfM Strategic Compass, pod nazivom “Helping Businesses to Scale and Grow”. U okviru serije radionica specifično krojenih za Kampster, imali smo priliku da analiziramo različite aspekte poslovanja, jasno determinišemo strateške prioritete i pravce razvoja Kampstera, ali i sagledamo mogućnosti koje bi polaznicima naših kurseva dala veštačka inteligencija.

Zanimljivo iskustvo bilo nam je upoznavanje sa Nomadic Minds mentorskim pristupom koji povezuje start-up kompanije sa najuspešnijim svetskim investitorima i preduzetničkim liderima. Za Kampster - ovo je sjajna prilika da proširimo svoju misiju delovanja, umrežimo se sa istaknutim svetskim kompanijama u domenu onlajn obrazovanja i dobijemo priliku da uspešnu međunarodnu praksu donesemo i kod nas.

Pored edukacijske podrške, Kampster je učešćem na ovom programu ostvario i značajnu finansijsku podršku usmerenu na tehnološki razvoj, poboljšanje korisničkih performanski tokom pohađanja onlajn kurseva i usmeravanje toka podučavanja individualnim kompetencijama polaznika.

2021-02-25

Autor: Kampster Admin Kampster tim · Kampster d.o.o

Administrator Kampster zajednice.

Imate pitanja za Kampster? Javite se: