Kampster vesti

VELIKO KAMPSTER ISTRAŽIVANJE: Najtraženije oblasti i kursevi u 2023. godini

Kampster Admin Kampster tim · Kampster d.o.o

VELIKO KAMPSTER ISTRAŽIVANJE: Najtraženije oblasti i kursevi u 2023. godini

U brzo-evoluirajućem svetu, kontinuirano usavršavanje veština postaje imperativ kako bismo se uspešno nosili sa zahtevima savremenog društva. U cilju istraživanja dinamike potražnje za određenim oblastima i kursevima, sprovedena je sveobuhvatna studija na uzorku od 699 učesnika na temu: Kako ste se edukovali u 2023. godini. Kroz sagledavanje rezultata ove studije, otvara se prozor u budućnost obrazovnih puteva i naglašava značaj prilagođavanja kurseva i programa obuke prema potrebama tržišta, kako bi se zadovoljili rastući zahtevi za specifičnim veštinama.

Činjenica da je čak 71% ispitanika završilo ili upisalo neki jezik ukazuje na značaj jezika kao bitne oblasti koja ukazuje na globalizovanu prirodu savremenog društva i poslovnog okruženja. Potreba za komunikacijom na više jezika postaje esencijalna, kako u profesionalnom, tako i u ličnom kontekstu. Kao što ste možda do sada već i primetili, engleski jezik više nije privilegija, već neophodnost, a kao drugi najtraženiji jezik u našoj zemlji navodi se nemački. 

Menadžment se takođe izdvaja kao značajna oblast, sa 64% ispitanika koji ističu njegovu važnost. Ovo je u skladu s kontinuiranim potrebama tržišta rada za stručnjacima sa sposobnostima vođenja timova, donošenja odluka i efikasnog upravljanja resursima.

Treće mesto, sa 52% ispitanika zauzimaju kursevi ličnog razvoja. Ova statistika odražava rastuće shvatanje da sposobnosti kao što su emocionalna inteligencija, upravljanje vremenom i timski rad postaju ključne za uspeh ne samo u karijeri, već i u svakodnevnom životu.

Još jedan ključni trend u oblasti učenja i razvoja veština u 2023. godini predstavljaju kursevi marketinga koji zauzimaju visoko četvrto mesto. Ovaj porast interesa za kurseve marketinga sugeriše na sve veće prepoznavanje važnosti razumevanja potrošačkih ponašanja, digitalnih strategija i analize tržišta. Sa stalnim evoluiranjem tehnoloških pejzaža, marketinški profesionalci moraju pratiti nove trendove kako bi ostali relevantni i konkurentni.

Na osnovu ove studije možemo jasno i nedvosmisleno zaključiti da je ulaganje u kontinuirano učenje i usavršavanje ključno za prilagođavanje zahtevima savremenog društva i tržišta rada. Koju ćete oblast odabrati, zavisi isključivo od vas, vaših afiniteta i poslovnog okruženja, bitno je da kontinuirano radite na sebi!

Izaberite kurs po svojoj meri  OVDE.

 

2024-03-06

Autor: Kampster Admin Kampster tim · Kampster d.o.o

Administrator Kampster zajednice.

Imate pitanja za Kampster? Javite se: