Razvoj mobilnih aplikacija

Ocena kursa: 4.8 (od 296 Kampstera)

 • 4 meseca
 • Sertifikat
 • Lekcija: 98
 • 14499 rsd 3499 rsd
Opis kursa

Zašto baš ovaj kurs?

Zato što ćeš lako naći posao ili pokreniti svoj sopstveni, jer je tržište Android aplikacija veliko i u stalnom razvoju. Masovna upotreba smart mobilnih telefona konstantno povećava potražnju aplikacija, te je njihovo kreiranje postalo imperativno i profitabilno zanimanje. Neke od najpopularnijih, poput vibera i Instagrama, donele su svojim stvaraocima pravo bogatstvo! 

Na kursu Razvoj mobilnih aplikacija, kroz primere i vežbanja, savladaćete potrebna znanja da bi vaša ideja postala stvarnost – na kraju kursa napravićete svoju aplikaciju! Kurs Razvoj mobilnih aplikacija pruža primenljiva znanja koja mogu doneti brzu dobit na postojećem tržištu. 

Za pohađanje ovog kursa je preporučljivo poznavanje osnova programiranja kao i programskog jezika Java, pa vas zato pozivamo da najpre pohađate kurseve Uvod u ProgramiranjeOsnove programskog jezika Java.

Prosečna plata profesionalca

Android developer mesečno zarađuje 130.000 rsd.

Šta je potrebno?

 • keyboard_arrow_right Rad na računaru
 • keyboard_arrow_right Osnove programskog jezika Java
 • keyboard_arrow_right Programski jezik Java

Koja ću znanja posedovati po završetku?

 • keyboard_arrow_right Osnove i istorija Android platforme
 • keyboard_arrow_right Funkcije Android OS-a
 • keyboard_arrow_right Android aktivnosti i resursi
 • keyboard_arrow_right Elementi korisničkog interfejsa
 • keyboard_arrow_right Intenti i filteri
 • keyboard_arrow_right Naprednije Android funkcije
 • keyboard_arrow_right Izrada aplikacija za mobilne telefone
 • keyboard_arrow_right Priprema i objavljivanje na Google Play prodavnici
 • keyboard_arrow_right Razvijene istraživačke sposobnosti
 • keyboard_arrow_down Detaljan sadržaj možete videti na dnu strane

Potvrde i sertifikati

Svi polaznici koji uspešno polože kurs dobijaju:

 • Potvrdu o pohađanju kursa
 • Sertifikat na srpskom jeziku
 • Sertifikat na engleskom jeziku

Cena kursa

Promo cena je 3499 rsd.

Ko je autor kursa?

Autor kursa Razvoj mobilnih aplikacija je Marko Arsić: freelance Software developer sa višegodišnjim iskustvom u izradi Android mobilnih aplikacija. Posebno je specijalizovan za: Android SDK, Java, Node.js, Objective­C, Swift, JSON, Mac, Linux.

Ana Kostadinović: student završne godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu sa višegodišnjim pedagoškim iskustvom.

Trajanje kursa

Kurs traje 4 meseca.

Bilo da kupite jedan ili više kurseva svaki od njih možete startovati kad god vi odlučite, nezavisno od datuma kupovine! Danas, kroz mesec dana, sledeće godina - datum startovanja kursa birate vi!

Materijal kursa ostaje vam dostupan i po uspešnom završetku kursa - zauvek.

Šta mogu da očekujem?

Po prijemu uplate kurs će vam biti otvoren u roku od 3 radna dana. Kursu možete pristupiti u bilo koje doba, sa računara, mobilnog, tableta i pratite ga sledeći tempo koji vam odgovara.

Za mentorstvo i monitoring vašeg učenja zadužen je naš tim, koji je tu da odgovori na sva vaša pitanja, nedoumice i da vam da adekvatne savete za uspešno usvajanje novih znanja i veština.

Iskustva dosadašnjih polaznika

Mila

Mila Todić

Ja sam uspela, tako da preporučujem svima!

Kako da upišem kurs?

Samo par koraka te deli od kursa:

Korak 1. Prijavi se

Korak 2. Izvrši uplatu

Korak 3. Startuj učenje odmah ili kad god poželiš!

Uzmi Edupass i upiši bilo koji kurs sa Edupass strane:

Korak 1. Popuni formular

Korak 2. Dobićeš konfirmacioni mejl

Korak 3. Izvrši uplatu po upustvima iz mejla

Korak 4. Započni bilo koji kurs sa Edupass strane

Za više informacija

Tu smo za sva vaša pitanja!

+381 62 777 244

office@thecampster.com

Vojvode Milenka 13, Beograd

Sadržaj kursa
1

Osnove i istorija Android platforme

 • Osnove Android platforme

  11 min

 • Istorija razvoja Android sistema

  4 min

 • Android 1.5 - 7.0: od kolačića do nugata!

  57 min

2

Funkcionalnosti Android OS-a

 • SQLite

  3 min

 • Optimizovana grafika

  1 min

 • Integrisani pretraživač

  4 min

 • Aplikativni okvir

  5 min

 • Radno okruženje Android Runtime

  14 min

 • Izvorne programske biblioteke

  10 min

 • Linux jezgro

  3 min

 • Arhitektura Android sistema

  1 min

 • Funkcionalnosti OS-a

  7 min

3

Razvoj Android aplikacija

 • Komponente aplikacija

  19 min

4

Preuzimanje neophodnih programa i instalacija

 • Neophodni programi za rad

  3 min

 • Instalacija JDK i JRE

  3 min

 • Instalacija Android Studia

  14 min

5

Kreiranje Android projekta

 • Kreiranje Android projekta

  13 min

 • Fajlovi

  11 min

 • Pokretanje aplikacije

  16 min

6

Uvod u Android aktivnosti i resurse

 • Šta je AndroidManifest.xml?

  33 min

 • Dodatno objašnjenje

  6 min

7

Android aktivnosti

 • Class Activity

  8 min

 • Životni ciklus aktivnosti

  13 min

 • Kreiranje nove aktivnosti

  10 min

8

Android resursi

 • Upravljanje i pristup resursima

  5 min

 • Tipovi resursa

  5 min

 • Rad sa stringovima

  11 min

 • Rad sa nizom stringova

  10 min

 • Rad sa Boolean i Integer resursima

  9 min

 • Rad sa bojama

  9 min

 • Rad sa resursima koji se crtaju

  11 min

 • Rad sa menijima

  5 min

 • Rad sa rasporedima

  3 min

 • Rad sa stilovima

  10 min

 • Rad sa temama

  1 min

 • Referenciranje sistemskih resursa

  4 min

9

Elementi korisničkog interfejsa

 • Korisnički interfejs

  9 min

 • XML Layout

  16 min

 • Događaji

  11 min

 • Event listeners

  15 min

 • Upravljanje fokusom

  8 min

 • Meniji

  12 min

 • Meni opcija

  13 min

 • Kreiranje kontekstualnog menija

  3 min

 • Kreiranje kretajućeg kontekstualnog menija

  6 min

 • Iskačući meni

  4 min

 • Kreiranje meni grupa

  11 min

 • Rad sa obaveštenjima

  10 min

 • Toast notifikacije

  11 min

 • Status bar notifikacije

  16 min

 • Dialog notifikacije

  12 min

 • Test - Layout

  8 min

 • Test - Notification

  10 min

10

Intenti i filteri

 • Intents

  18 min

 • Intent objekat

  12 min

 • Vrste intent-a

  11 min

 • Intent filteri

  36 min

 • Primeri intent-a

  5 min

 • Slanje podataka novoj aktivnosti

  4 min

 • Vraćanje podataka iz aktivnosti

  9 min

11

Naprednije Android funkcionalnosti

 • Podržavanje različitih jezika

  13 min

 • Podržavanje različitih ekrana

  21 min

 • Material Design

  7 min

 • Podržavanje različitih verzija

  8 min

12

Dijalozi

 • Dizajn i upotreba dijaloga

  16 min

 • Kreiranje dijaloga

  22 min

 • AlertDialog

  14 min

 • Klasa Dijalog

  4 min

 • Dijalozi na starijim verzijama Android-a

  9 min

13

Skladištenje podataka

 • Skladištenje podataka

  6 min

 • Zajednička podešavanja

  13 min

 • Interna memorija

  7 min

 • Spoljna memorija

  9 min

 • Skladištenje podataka u SQLite bazi

  4 min

 • Kreiranje SQLite baze

  2 min

 • Kreiranje tabela

  4 min

 • Unos podataka

  1 min

 • Promena podataka

  2 min

 • Brisanje podataka

  2 min

 • Rad sa transakcijama

  3 min

 • Pravimo aplikaciju

  40 min

14

ListView

 • Uvod u ListView

  11 min

 • Osnove

  17 min

15

Adapter

 • ListAdapter i klase

  9 min

 • ArrayAdapter

  11 min

 • SimpleAdapter

  25 min

 • Izrada custom adaptera

  12 min

16

Manager

 • PowerManager

  10 min

 • AlarmManager

  13 min

 • AudioManager i Vibrator

  13 min

 • GoogleMaps WebView

  10 min

 • Internet

  9 min

17

Obavljanje asinhronih poslova

 • AsyncTask

  19 min

 • HttpUrlConnection

  21 min

18

Obrada JSON-a i rad sa REST web servisima

 • REST i JSON

  13 min

 • Parsiranje JSON-a

  5 min

 • GET zahtev bez parametara i obrada JSON niza

  8 min

 • POST zahtev bez parametara i obrada JSON objekta

  4 min

 • POST zahtev sa parametrima i obrada JSON objekta

  10 min

19

Priprema i objavljivanje aplikacije na Google Play Store

 • Priprema aplikacije za objavljivanje

  6 min

 • Google Play Developer Console

  8 min

Završni zadatak

Završni zadatak nam služi da utvrdimo znanje koje smo stekli na kursu i to vam je poslednja prepreka. Potrudite se da ga dobro uradite i bićete nagrađeni!
Prosečno potrebno vreme za izradu: 900 min